بایگانی برچسب برای: عوامل به وجود آورنده تانگ تراست

تانگ تراست یا عادت فشار دادن زبان به دندان ها

/
تانگ تراست یک نوع عادت است که در آن زبان در طول بلع، هنگام حرف زدن و حتی زمان استراحت، از بین دندان های قدامی بیرون می زند و به پشت دندان فشار وارد میکند