بارودنتالژیا چیست؟

/
بارودنتالژیا به عنوان دندان درد حاد با حساسیت بالا تا فوق العاده بالا توصیف می شود که به دلیل تغییر ناگهانی فشار محیط اتفاق می افتد. درمان بارودنتالژیا