درد دندان و عفونت لثه

/
در صورت پوسیدگی شدید دندان، باکتری می تواند موجب عفونت حفره مرکزی دندان (پالپ) شود. این بافت مملو از عروق خونی و اعصابی است که دارای گیرنده های درد هستند و آن را به مغز منتقل می کنند و موجب می شوند فرد آن را احساس کند.

روکش دندان

/
انوع مختلفی روکش وجود دارند که می توانند مورد استفاده قرار گیرند، از جمله روکش های سرامیکی، پرسلاین، رزین، و استیل ضد زنگ (روکش های که جنبه زیبایی دارند معمولاً از جنس پرسلاین یا سرامیک هستند)

روش های نوین درمان ریشه (عصب کشی)

/
ابداعات و نوآوری هایی که در زمینه ابزارها، روش های پر کردن دندان، مشاهده دندان حین درمان و جراحی، و نیز تکنیک های جراحی بوجود آمده اند متخصصان درمان ریشه را قادر ساخته اند مشکل بیمار را بهتر تشخیص دهند و درمان بهتری ارائه دهند