روکش دندان، اینله، آنله؛ کدام بهتر است؟

/
در صورتی که مشکلات زیبایی وجود داشته باشند، و بیمار واقعاً بخواهد ظاهر قابل قبول تری داشته باشد از روکش دندان برای این منظور استفاده میشود.

لق شدن دندان

/
حوادثی که منجر به لق شدن دندان می شوند باعث آسیب به الیاف پریودنتال و پالپ دندان می شوند. لق شدن دندان باعث مشکلاتی از جمله جذب داخلی و خارجی ریشه دندان میشود

روکش دندان پس از درمان ریشه

/
روکش کردن دندان عصب کشی شده مهمترین توصیه دندانپزشکان است. کاشت روکش دندان پس از عصب کشی به عمر دندان می افزاید.آیا دندان عصب کشی شده نیاز به روکش دارد؟

ترک دندان

/
ترک دندان ، موجب بروز هیچ علامتی نمی شود. افراد اغلب دندان ترک خورده دارند، بدون اینکه حتی از وجود آن خبر داشته باشند. برخی از انواع ترک دندان ها بی خطرند.