آیا جویدن آدامس می تواند دندان ها را تمیز کند؟

/
آیا آدامس دندان های شما را تمیز می کند؟ پاسخ این است که بستگی به نوع آدامسی که می جوید و نحوه جویدن آن دارد. در حالی که آدامس می تواند به حذف ذرات غذا و تحریک تولید بزاق کمک کند، اما جایگزینی برای مسواک زدن و نخ دندان کشیدن نیست. اگر می خواهید از هر گونه مزایای آدامس ها برای دندان های خود بهره مند شوید، رعایت یک روتین بهداشت دهان و دندان و انتخاب دقیق آدامس اهمیت دارد.