هیپوپلازی مینای دندان یا درمان دندان گچی

/
هیپوپلازی مینای دندان نقص مینای دندان است که زمانی اتفاق می افتد که دندان در حال رشد است.این نقص هم دندان شیری و هم دندان دائمی را تحت تأثیر قرار میدهد.

دنچر، پروتز، یا دندان مصنوعی چیست؟ بخش اول

/
دنچر، پروتز یا دندان مصنوعی نوعی جایگزین برای دندان و بافت از دست رفته لثه داخل دهان هستند. دست دندان کامل و پروتز پارسیل دو نوع دنچر هستند

بریج های دندانی جایگزینی برای دندان های از دست رفته

/
بریج دندانی دندان مصنوعی (به نام پونتیک) است که با استفاده از دندان تکیه گاه در هر دو طرف فضای خالی به جا مانده از دندان از دست رفته در جای خود باقی می ماند

ونیر دندانی

/
ونیر یک لایه نازک پرسلاین است برای قرار گرفتن روی سطح جلوی دندان ساخته می شوند، مانند ناخن مصنوعی که روی ناخن قرار می گیرند.گاهی مواد کامپوزیتی جای پرسلاین استفاده می شوند.