ابزار های درمان ریشه (عصب کشی)

/
برای انجام درمان ریشه به صورت موفق، متخصص درمان ریشه باید ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد. صرفنظر از ادعای کارخانه های تولید کننده ی این ابزارها، همه ی آنها باید دارای یک دسته ویژگی های کلی باشند.

هزینه درمان ریشه یا عصب کشی

/
میزان عفونت موجود در کانال ریشه. عفونت های مزمن شدید در دراز مدت همراه با ترشح چرک ممکن است نیاز به آماده سازی و داروی بیشتری داشته باشند در نتیجه هزینه ی آن ها بیشتر خواهد بود.

عمر دندان عصب کشی شده

/
یکی از این عوامل، عدم وجود عفونت کانال ریشه است که درون استخوان گسترش یافته باشد. به عبارت دیگر، هرچه دندان زودتر درمان شود نتایج بهتری خواهد داشت. بنابراین اگر دندان شما به درمان ریشه نیاز دارد آن را به تعویق نیاندازید!

عوارض و مشکلات پس از درمان ریشه

/
زمانی که به درمان ریشه فکر می‌کنید، احتمالا یک درمان دردناک برای دندان را در ذهن خود مجسم می‌کنید که بهبود آن زمان زیادی نیاز خواهد داشت. به طور طبیعی، درمان ریشه زمانی صورت می‌گیرد که مشکلی مانند التهاب یا عفونت وجود داشته باشد، که منجر به پوسیدگی یا ترک دندان شود