کیست های دندانی

/
اگر اندازه ی یک کیست افزایش پیدا کند نتایج آن می تواند منجر به آسیب دائم به دندان سالم و از دست رفتن آن شود که در نهایت زیبایی لبخند فرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ترس از درمان ریشه دندان

/
افراد بسیاری تصور می کنند درمان ریشه یا عصب کشی ترسناک و دردناک است، اما واقعیت چیز دیگری است. این فرایند درمان، بیشتر از آنکه به بیمار آسیب برساند، برای او مفید است. زمانی که در دندان خود عفونتی دارید که ممکن است اعصاب درون ریشه ی آن را تحت تأثیر قرار داده باشد،

التهاب و بیماری های لثه

/
معمولاً التهاب لثه (Gingivitis) پیشرفت می کند و به بیماری لثه (پریودنتیت Periodontitis) تبدیل می شود. با این حال، مهم است بدانید که در همه ی موارد التهاب لثه به بیماری لثه تبدیل نمی شود.

درمان ریشه ناموفق

/
با رعایت دقیق بهداشت و مراجعه ی منظم به دندانپزشک، می توان دندان پر شده را برای یک عمر حفظ کرد. اما علیرغم مراقبت از آنها، عوامل متعددی هستند که می توانند منجر به شکست درمان ریشه ی دندان شوند،