بایگانی برچسب برای: عوارض جراحی زیبایی لثه

جراحی شکل دهی لثه

/
جراحی شکل دهی لثه یک فرایند زیبایی لثه تلقی می شود معمولا این جراحی از نظر پزشکی ضروری نیست. اکثر افراد شکل لثه خود را اصلاح میکنند تا ظاهر لبخند خود را بهبود دهند