بایگانی برچسب برای: درد دندان روکش شده بعد از چند سال

روکش دندان پس از درمان ریشه

/
روکش کردن دندان عصب کشی شده مهمترین توصیه دندانپزشکان است. کاشت روکش دندان پس از عصب کشی به عمر دندان می افزاید.آیا دندان عصب کشی شده نیاز به روکش دارد؟