بایگانی برچسب برای: درد درمان ریشه

علت بروز درد پس از درمان ریشه (عصب کشی)

/
شایع‌ترین منشاء درد پس از درمان ریشه التهاب بافت‌های پیرامون ریشه‌ی دندان خواهد بود که تحت عنوان "التهاب اطراف ریشه" نامیده می‌شود. این بافت ممکن است در صورت وجود هر یک از شرایط زیر ملتهب شود.