بایگانی برچسب برای: خطرات سیگار در ارتودنسی

آیا با داشتن براکت های ارتودنسی می توان سیگار کشید؟

/
آیا با داشتن براکت های ارتودنسی می توان سیگار کشید؟ سیگار چگونه روی سلامت دهان و دندان ها تأثیر می گذارد؟ آیا سیگار بر بریس ها تأثیر می گذارد؟