بایگانی برچسب برای: خطرات ارتودنسی طولانی مدت

چه می شود اگر بریس ها مدت طولانی روی دندان ها بمانند؟

/
چه می شود اگر بریس مدت طولانی روی دندان ها بمانند؟ بین مراجعات به ارتودنتیست چه مدت فاصله باید باشد؟ آیا می توانید بریس های خود را زودتر بردارید؟