آیا بعد از درمان ریشه پوسیدگی دندان اتفاق می افتد؟

/
پوسیدگی دندان که تحت عنوان کرم خوردگی یا حفره دندان نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق می افتد که اسیدها مواد معدنی دندان را حل کرده و باعث ایجاد حفره یا ضایعات می شوند. این بیماری توسط باکتری های دهانی مانند استرپتوکوک موتانس Streptococcus mutans و لاکتوباسیلوس Lactobacillus ایجاد می شود که در یک بیوفیلم چسبناک و بی رنگ به نام پلاک روی سطوح دندان ایجاد می شوند.

طرح لبخند دیجیتال

/
دندانپزشکی که طرح لبخند دیجیتال ارائه میکند با استفاده از ویدئو، عکس، و ماکت موقتی از دهان می توانند به ارتباط بهتری بین لب، لثه و نحوه قرار گیری دندان برسد