بایگانی برچسب برای: فرق دندان گچی و صدفی

هیپوپلازی مینای دندان یا درمان دندان گچی

/
هیپوپلازی مینای دندان نقص مینای دندان است که زمانی اتفاق می افتد که دندان در حال رشد است.این نقص هم دندان شیری و هم دندان دائمی را تحت تأثیر قرار میدهد.