بایگانی برچسب برای: فرایند پوسیدگی دندان

تأثیر قند روی پوسیدگی دندان ها

/
قندهای موجود در غذا و نوشیدنی ها نقش مهمی در گسترش پوسیدگی دندان ها ایفا می کنند.چه کسانی در معرض خطر پوسیدگی دندان قرار دارند؟