بایگانی برچسب برای: فايبر پست دندان

پست و کور برای پر کردن دندان

/
برای قرار گیری پست و کور دندانپزشک فضای لازم برای قرار گیری پست داخل دندان را با استفاده از دریل ایجاد می کند. انواع پست و کور؛ پیش ساخته و سفارشی.