بایگانی برچسب برای: عوارض عصب کشی ناقص

درمان ریشه ناموفق

/
با رعایت دقیق بهداشت و مراجعه ی منظم به دندانپزشک، می توان دندان پر شده را برای یک عمر حفظ کرد. اما علیرغم مراقبت از آنها، عوامل متعددی هستند که می توانند منجر به شکست درمان ریشه ی دندان شوند،

عوارض و مشکلات پس از درمان ریشه

/
زمانی که به درمان ریشه فکر می‌کنید، احتمالا یک درمان دردناک برای دندان را در ذهن خود مجسم می‌کنید که بهبود آن زمان زیادی نیاز خواهد داشت. به طور طبیعی، درمان ریشه زمانی صورت می‌گیرد که مشکلی مانند التهاب یا عفونت وجود داشته باشد، که منجر به پوسیدگی یا ترک دندان شود