بایگانی برچسب برای: عوارض درمان ارتودنسی

راهنمای درمان ارتودنسی

/
ارتودنسی روش تخصصی صاف کردن یا جابجا کردن دندان به منظور بهبود ظاهر دندان و نحوه عملکرد آنها است. ارتودنسی با توزیع فشاری که به دندان وارد میشود باعث حرکت دندان میشود