بایگانی برچسب برای: عوارض بریج دندان

بریج های دندانی جایگزینی برای دندان های از دست رفته

/
بریج دندانی دندان مصنوعی (به نام پونتیک) است که با استفاده از دندان تکیه گاه در هر دو طرف فضای خالی به جا مانده از دندان از دست رفته در جای خود باقی می ماند