بایگانی برچسب برای: درمان ریشه دندان

درمان تحلیل داخلی ریشه دندان

/
در این نمونه، تحلیل داخلی باعث پرفوراسیون (سوراخ شدگی) ریشه دندان شده بود …

درمان ریشه دندانی از نوع دونده

/
درمان ریشه دندانی از نوع دونده …

عصب کشی دندان مولر اول بالا

/
درمان ریشه (عصبکشی) برای دندانهایی که ریشه بلند و خمیده دارند …

درمان ریشه دندان مولر اول بالا

/
درمان ریشه دندان جزو درمان های پیچیده، سخت و زمان بر است که نیازمند دق…

درمان ریشه پرمولر پایین

/
نمای "محو شدن سریع" مشاهده میشود که بیانگر وجود بیش از یک…

درمان ریشه سه کاناله

/
اصولا دندان های مولر (آسیای بزرگ) فک بالا دارای سه ریشه (با سه ی…

درمان ریشه دندان مولر اول

/
درمان ریشه دندان مولر اول - فک بالا - سمت چپ - با کانال کرو دار…