بایگانی برچسب برای: درمان آبسه بعد از جراحی دندان

آبسه دندان پس از درمان ریشه و تاج دندان

/
آبسه دندان عبارت است از عفونت داخل یا اطراف ریشه دندان. درمان ریشه یا همان عصب کشی و نیز جراحی اندودانتیک، درمان های رایج برای عفونت موجود در ریشه دندان هستند،