بایگانی برچسب برای: درباره باندینگ دندان

باندینگ دندان

/
باندینگ دندان فرایندی است که در آن مواد رزین همرنگ دندان روی دندان اعمال می شود و با استفاده از نور خاصی سفت و محکم می شود، که تقریباً مواد را به دندان می چسباند