بایگانی برچسب برای: خطرات پریسینگ دندان

خطرات همراه با پیرسینگ دندان

/
پیرسینگ دندان باعث ایجاد تغییرات دائمی روی سطح دندان میشود. احتمال کنده شدن پریسینگ و بلعیده شدن آنها یا فرو رفتن آنها در مجرای تنفسی فرد وجود دارد.