بایگانی برچسب برای: خطاهای رادیوگرافی پانورامیک

رادیوگرافی قبل از درمان ریشه

/
دندانپزشک ها و متخصصان درمان ریشه برای تشخیص و شناسایی مشکلات و بیماری های دندان و ارائه طرح درمان درست برای درمان ریشه (عصب کشی) به تصاویر رادیو گرافی با اشعه ایکس (عکس های رادیولوژی) تکیه می کنند.