بایگانی برچسب برای: خرید کش الاستیک ارتودنسی

نقش پاورچین یا حلقه کشی در ارتودنسی چیست؟

/
پاور چین برای بستن فواصل بین دندانی استفاده میشود. پاور چین فشار زیادی به دندانها وارد می کنند تا آنها را به یکدیگر نزدیک کنند و فاصله بین آنها از بین برود.