بایگانی برچسب برای: خرید میکروسکوپ دندانپزشکی

درمان ریشه با میکروسکوپ دندانپزشکی

/
نتیجه‌ جراحی و عصب کشی دندان با میکروسکوپ دندانپزشکی از موفقیت و دقت بسیار بالایی برخوردار است. به علت استفاده‌ از میکروسکوپ‌های جراحی، میکروسرجری شناخته میشود.