بایگانی برچسب برای: خارج کردن گوتا

خارج کردن گوتا پرکا در پر کردگی ورای انتهای کانال

/
خارج کردن گوتا پرکا در پرکردگی ورای انتهای کانال (over filling) …