بایگانی برچسب برای: انحراف ریشه

درمان ریشه مولر با ریشه بلند

/
در کیس حاضر به علت بلندی ریشه ها و همچنین قطر کم کانال ها و …

بهبودی ضایعه وسیع انتهای ریشه

/
📌بیمار با ضایعه ای در انتهای دندان ارجاع شده بود که پس از برداشت…

عصب کشی دندان مولر با ریشه بلند

/
⚠️ کانال های بلند باعث افزایش فشار به فایل های اندودنتیک شده که …

عصب کشی دندان مولر دوم فک بالا

/
دندان های آسیاب بزرگ (مولر) بالا دارای سه ریشه میباشند که بر خلاف باور…

عصب کشی دندان مولر دوم فک پایین

/
✅ این نوع از آناتومی کانال در دندان مولر دوم فک پایین، از سایر د…

عصب کشی دندان مولر با ریشه خمیده

/
 درمان ریشه دندان مولر بالا که دارای ریشه های بلند و خمیده (کرو دا…

انحراف مسیر ریشه در برخورد با کف سینوس

/
در این نمونه در هنگام رشد ریشه ها، هنگامی که هنوز ریشه ها معد…