بایگانی برچسب برای: ابزار ارتودنسی پلیر

انواع ابزارهای ارتودنسی

/
پر استفاده ترین ابزارهای ارتودنسی: سپراتور، براکت های ارتودنسی، وسیع کننده کام، ابزار هربست، ریتینرها، هدگیر ریورس پول، فنر فورسوز و ...