بایگانی برچسب برای: آنتی بیوتیک طبیعی

آنتی بیوتیک: تجویزی خطرناک

/
در بین تحقیقاتی که در زمینه سلامت انجام شده اند، تأثیر معکوس استفاده بیش از حد یا سوء مصرف آنتی بیوتیک ها مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارشات ارسالی از مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، هر ساله به دلیل عفونت زیاد در نتیجه رشد باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، در ایالت متحده بیش از 2 میلیون نفر در بیمارستان بستری می شوند و بیش از 23 هزار نفر از آنها زندگی خود را از دست می دهند. کلستریدیوم دیفیسل (Clostridium difficile) نوعی باکتری مخرب نسبتاً مقاوم است