بایگانی برچسب برای: آموزش بستن دیاستم

دیاستم یا فاصله بین دندان ها

/
دیاستم به فاصله یا شکاف بین دندان ها گفته می شود، که به هیچ عنوان مضر یا خطرناک نیست و هم در کودکان مشاهده می شود، هم در افراد بزرگسال.