بایگانی برچسب برای: آمالگام ضرر دارد

پاسخ پرسش های شما در مورد آمالگام های دندانی

پاسخ پرسش های شما در مورد آمالگام های دندانی

/
آیا آمالگام دندانی بی خطر است؟ آمالگام ماده ای برای پر کردن دندان خراب یا دندان عفونی است. پرشدگی که با آمالگام انجام می شود به پر کردن با مواد نقره ای یا مواد سیاه رنگ معروف است