بایگانی برچسب برای: آسیب ریشه دندان

آسیب و ضربه دیدن دندان

/
آسیب های ترومایتک دندانی اغلب در نتیجه تصادف یا حوادث ورزشی اتفاق می افتند. اکثر این حوادث- مانند لب پر شدگی دندان- اندک و جزئی هستند. خارج شدن دندان از حفره خود، یا کنده شدن دندان به طور کامل چندان شایع نیست، اما اینها از جمله صدمات شدید هستند.