بایگانی برچسب برای: آبسه دندان عقل نهفته

کیست های دندانی

/
اگر اندازه ی یک کیست افزایش پیدا کند نتایج آن می تواند منجر به آسیب دائم به دندان سالم و از دست رفتن آن شود که در نهایت زیبایی لبخند فرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.