فیلتر:همهبی پاسخ
لزوم درمان ریشه
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
2923 بازدید1 پاسخ0 رأی
عصب کشی
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
2790 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
3023 بازدید1 پاسخ0 رأی
0/5 (0 نظر)