فیلتر:همهبی پاسخ
درمان ریشه
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
2704 بازدید1 پاسخ0 رأی
درمان ریشه
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
2079 بازدید1 پاسخ0 رأی
تورم صورت بعد از درمان ریشه
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
7447 بازدید1 پاسخ0 رأی
رسیدن دندان به عصب
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
2200 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان مشکوک به نکروز
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
3338 بازدید1 پاسخ0 رأی
0/5 (0 نظر)