فیلتر:همهبی پاسخ
عصب کشی دندان و روکش دندان
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 3 سال پیش • 
1895 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 3 سال پیش • ,
1801 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان عصب کشیده شده
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 3 سال پیش • 
1380 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
2647 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
3171 بازدید1 پاسخ0 رأی