فیلتر:همهبی پاسخ
عفونت دندان های عصب کشی شده
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 2 سال پیش • ,
1678 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 3 سال پیش • ,
1799 بازدید1 پاسخ0 رأی
عصب کشی و ترمیم دندان
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 4 سال پیش • 
2634 بازدید1 پاسخ0 رأی
پرکردن و عصب کشی
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
2595 بازدید1 پاسخ0 رأی
پرکردن و عصب کشی
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
2333 بازدید1 پاسخ0 رأی