فیلتر:همهبی پاسخ
عفونت دندان های عصب کشی شده
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 2 سال پیش • ,
1610 بازدید1 پاسخ0 رأی
آبسه دندان
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
2865 بازدید1 پاسخ0 رأی